Vítejte na Sport&Mode Pöschl! Náš web jsme převlékli do nového moderního designu

Obchodní podmínky

Prodávající

Prodávajícím je firma

Sport Pöschl, s.r.o.

majitel Jürgen Pöschl
Koldinova 166/II, 339 01 Klatovy
Tel: CZ +420/602 429333

Tel.: D +49/ 9925 –182920, Fax: +49/ 9925 – 1829220
E-mail: info@sport-poeschl.cz, internet. adresa: www.sport-poeschl.cz
IČO: 08175471 , DIČ: CZ08175471

 

 

 

Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí IČO a/nebo DIČ.

Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude neprodleně potvrzena na základě objednávky.

Kupující musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob platby. Potrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.

Dodací lhůty a dodání zboží

Přesnou dodací lhůtu se Kupující vždy dozví v co nejkratší době (většinou do 24hodin ) po odeslání objednávky Prodávajícímu, nebo kdykoliv na žádost Kupujícího. Pokud je zboží skladem, je dodací lhůta 3 - 5  dní od odeslání objednávky, jinak se pohybuje mezi 7-14 dny.

Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložen dodací list plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Zákazník je povinen zkontrolavat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.

Platební podmínky

Kupující má možnost volit mezi platbou převodem a platbou dobírkou.
Při volbě platba převodem proběhne po odeslání objednávky dodatečná kontrola dostupnosti zboží Prodávajícím a následně je Kupujícímu odeslán email s informacemi potřebnými pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Zboží může být expedováno až po připsání požadované částky na účet Kupujícího.

Záruční podmínky a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě https://www.sport-poeschl.cz se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 18-24 měsíců, případně 12 měsíců, pokud je Kupující podnikatelský subjekt (na faktuře je uvedené IČO a/nebo DIČ). Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.

Kupující při reklamaci napíše na email info@sport-poeschl.cz podrobnosti k reklamaci. Během dvou dnů Prodávající odpoví Kupujícímu buď na email nebo telefonicky a poskytne informace ohledně dalšího postupu reklamace.

Prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží podle §53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku. Zboží musí být v neporušeném originálním obalu, nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno a musí být vráceno včetně všech dokumentů a dodacího listu. Zboží odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí na adresu prodávajícího bude překontrolováno a následně bude vyplacena částka kupní ceny na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Prodávající si eviduje osobní údaje Kupujích, které byly uvedeny při objednávce (jméno, adresu, telefon a e-mail). Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Prodávající nepředává tyto údaje žádné další osobě.

Pokud Kupující odešle při objednávce souhlas, může mu Prodávající sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami a akčními nabídkami, které se vztahují výhradně k sortimentu na www.sport-poeschl.cz a podobného charakteru.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na náš email a tuto skutečnost oznámí Prodávajícímu telefonicky.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek. Staré podmínky budou archivovány.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 1. května 2013.